školní a univerzitní sport

Aktuality 

školní sport <===> univerzitní sport

          Děti, které se chtějí účastnit pravidelného sportování a přitom se nechtějí účastnit pravidelné soutěžní činnosti v některém sportovním odvětví, mají možnost své sportovní vyžití realizovat v oddílu Školní a Univerzitní sport, který je součástí Sportovního klubu Univerzity Palackého. Obsahem jejich činnosti je účast na pravidelném sportování, které je zaměřeno na rozvoj základních motorických schopností a dovedností, které jsou rozvíjeny především herní formou v průběhu akcí, které pro děti připravujeme. Děti, které později projeví zájem o soutěžní činnost, pak přirozenou cestou procházejí přes výkonnostní úroveň v žákovských družstvech během základní školy do dorosteneckých týmů v průběhu studia na středních školách. Ti s největším zájmem, předpoklady a ochotou tvrdě pracovat na tréninku i ve studiu se mohou stát členy vrcholových týmů SK UP a zároveň studovat na UP Olomouc.

 

          Cvičení dětí vedou studentky a studenti FTK UP, kteří vykonávají tímto způsobem svou odbornou praxi související s přípravou na jejich budoucí pedagogickou činnost. Garantem projektu je FTK UP Olomouc.

 

          V rámci tohoto oddílu jsou zařazeni také studenti VŠ, kteří, při pravidelně organizované tréninkové činnosti, mají šanci pro přípravu na vrcholové akademické soutěže, kterými jsou akademická mistrovství v jednotlivých sportech nebo pro přípravu na sportovní reprezentaci UP pro České akademické hry. Studenti se zde mohou také připravovat pro účast na sportovních akcích, které jsou organizovány v rámci volnočasových studentských aktivit pod hlavičkou UP v Olomouci.

 

Historie

SK UP OLOMOUC – oddíl školního a univerzitního sportu

          Myšlenka, předcházející vzniku oddílu školního a univerzitního sportu navazuje na předlouhou tradici sportu při UP v Olomouci.

 

          Na přelomu tisíciletí se transformoval oddíl basketbalu, z kterého se vyčlenila samostatná „přípravka“ v tzv. projektu Mláďata. A odtud už byl jen krok ke vzniku samostatného oddílu rekreačního sportu, který zajišťoval všeobecnou přípravu nejmenších školních dětí a zároveň zabezpečoval praxi studentům FTK UP. Ze začátku na čtyřech školách, postupně se projekt zúžil na dvě školy v Olomouci – ZŠ Zeyerova a ZŠ Demlova a v roce 2016 jsme expandovali i mimo město, do Bělkovic. Mimo pravidelného cvičení nejmenších dětí se účastníme pravidelných i jednorázových sportovních akcí (Olomoucká školní basketbalová liga, soutěže MŠMT, Školní atletická liga, soutěže všestrannosti, atd.) a o prázdninách pořádáme sportovní kempy a tábory.

 

          Zároveň se studenti, kteří vykonávali praxi v rámci projektu Mláďata připravovali na Akademické hry a další soutěže. Logicky to byli především basketbalisté (spíš basketbalistky), naše družstva pod vedením O.Čočka, P. Reicha, E.Svobodové, následně G.Lachnitové a dalších vybojovala v letech 2010-2018 několik medailí z akademických her. Postupně se přidávali sportovci z jiných odvětví, ať už florbalistky, atleti a další. To už byl ke vzniku oddílu školního a univerzitního sportu jen malinkatý krůček…

 

          Oddíl školního a univerzitního sportu oficiálně vznikl v roce 2017 přejmenováním původního oddílu rekreačního sportu. Jsme součástí SKUP Olomouc, z.s. a přirozeně členy ČAUS, ČUS, Českého svazu rekreačního sportu, atd…